انواع سند ملکی در قانون چیست

سند نوشته ای است که در مقام اثبات ادعا یا دفاع قابل استناد است با توجه به این تعریف فیلم ،صدای ضبط شده و عکس سند محسوب نمی شود اما به عنوان اماره قضایی برای اثبات ادعای دفاع قابل استفاده است.

مطالعه مقاله

آیا آزاد سازی سند وظیفه وکیل است؟

همواره در جوامع قبول هر مسئولیت و یا سمتی وظایفی را به دنبال دارد این وظایف یا در قبال حقی ایجاد می‌شوند یا در قبال پرداخت مبلغی پول. شغل وکالت از این امر مستثنی نبوده و همواره طبق قراردادی که بین وکیل و موکل منعقد می‌شود ، وظایفی برای وکیل ایجاد می شود. این وظایف معمولاً بر اساس توافق طرفین و طبق قراردادی که بین آنها منعقد می شود ، تعیین می شود.

مطالعه مقاله

شرایط ابطال سند رسمی چگونه است

  • 03 خرداد 1
  • بازدید
  • ثبتی ٬ ابطال سند (موضوع سند مالی است )

اولین و مهم ترین رکن در دعوای طرح سند رسمی مالکیت آن است که باید حتما سند مالکیت وجود داشته باشد در برخی از مواقع افراد هزینه انتقال سند را پرداخت می کنند اما در آخر سند مالکیت به نام آنها ثبت نمی گردد

مطالعه مقاله