استرداد جهیزیه و مسئولیت زوج در برابر جهیزیه

یکی از مسائلی که زوجین معمولا پس از نهایی شدن حکم طلاق و یا در حین انجام مراحل طلاق درگیر آن می شوند موضوع استرداد جهیزیه زوجه می باشد که درصورت عدم آگاهی زوجین از نحوه انجام آن و مسئولیت زوج در برابر جهیزیه ، می تواند مشکلات حقوقی و کیفری دیگری در این میان به وجود آورد.

مطالعه مقاله

قانون استرداد جهیزیه چیست ؟

  • 03 مهر 01
  • بازدید
  • خانواده ٬ جهیزیه

جهیزیه چیست ؟ جهیزیه به یک سری از اموال منقول گفته و اطلاق میشود که زن به منزل همسر و منزل مشترک می آورد . در قانون تعریف خاصی از جهیزیه نشده است ولی مطابق رویه عرف به اموالی گفته میشود که زوجه به منزل زوج می آورد و در مناطق مختلف با عنایت به آداب و رسوم آنها متفاوت است .

مطالعه مقاله

پس گرفتن جهیزیه - رابطه تامین خواسته و تخریب جهیزیه

هر آنچه لازم است درباره استرداد جهیزیه (بازگرداندن جهیزیه) بدانید اگرچه در قانون صحبتی از جهیزیه نشده است اما در ماده 1107 قانون مدنی آمده است یکی از مواردی که

مطالعه مقاله