مهریه چگونه تقسیط میشود

 • 11 مهر 01
 • بازدید
 • خانواده ٬ مهریه

مطابق رویه جدید زوجه اگر خواهان مطالبه مهریه باشد و بخواهد مهریه خود را که در واقع حق اوست و با اموری مانند ناشزه بودن و عدم تمکین و حتی زنا ساقط نمیشود را از همسر خود مطالبه کند باید با در دست داشتن سند نکاحیه و قباله ازدواج خود به دفتر اسناد رسمی ازدواجی که او را به نکاح همسرش در آورده است مراجعه نماید و تقاضای صدور اجراییه کند .

مطالعه مقاله

طلاق توافقی و مراحل طلاق توافقی چیست؟

 • 11 مهر 01
 • بازدید
 • خانواده ٬ طلاق

طلاق توافقی یکی از انواع طلاق است در مجموع سه نوع طلاق در رویه محاکم وجود دارد ۱-طلاق به درخواست زوج ۲- طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج زوجه و با استناد به بندهای عقدنامه ۳- طلاق توافقی

مطالعه مقاله

درخواست طلاق از طرف زن چگونه است | قوانین طلاق از طرف زن

 • 11 مهر 01
 • بازدید
 • خانواده ٬ طلاق

در مجموع سه نوع طلاق در رویه محاکم وجود دارد :طلاق به درخواست زوج |طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج زوجه و با استناد به بندهای عقدنامه | طلاق توافقی

مطالعه مقاله

حضانت فرزند دختر بعد از طلاق چگونه است

 • 11 مهر 01
 • بازدید
 • خانواده ٬ حضانت

حضانت فرزندان به این ترتیب است که تا سن ۷ سالگی با مادر است و پس از آن تا سن بلوغ با پدر و بعد از سن بلوغ نیر خود فرزند تصمیم می‌گیرد که با چه کسی زندگی کند با پدر یا با مادرش .

مطالعه مقاله

فسخ نکاح چیست؟

موجبات انحلال عقد نکاح: مستند به ماده 1120 قانون مدنی عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود اما علاوه بر موارد فوق انقضاء مدت در عقد انقطاع، فوت یکی از زوجین ، لعان، ارتداد، تغییر جنسیت یکی از زوجین نیز سبب انحلال نکاح می شود.

مطالعه مقاله

حقوق زوجین پس از طلاق

پس از جاری شدن صیغه طلاق بین زوجین، به طور کلی بسیاری از حقوق مالی و غیر مالی زوجین نیز از بین خواهد رفت اما در این میان برخی از حقوق های مالی و غیر مالی هستند که پابرجاخواهند ماند و یا ایجاد خواهند شد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

مطالعه مقاله

سریعترین و راحت ترین راه برای گرفتن طلاق توافقی چیست؟

 • 11 مهر 01
 • بازدید
 • خانواده ٬ طلاق

متاسفانه طلاق یکی از موضوعات شایع در حقوق خانواده است که بسیاری از مشاوره ها و سوالات حقوقي رو به خودش اختصاص داده و در این شرایط بهترین بهبود دهنده این هست که زوجین با اطلاع از قوانین و روند قانونی این مسئله حداقل اضطراب و نگرانی ناشی از روند رسیدگی و بررسی پرونده رو کاهش دهند.

مطالعه مقاله

آیا منزل مسکونی جز استثناعات دین محسوب میشود؟

دین یکی از حقوق مالی اشخاص محسوب میشود یعنی شخص یک حق مالی بر ذمه شخص دیگر دارد که باید این دین ادا شود درمواردی طلبکار برای وصول دین خود برعلیه مدیون اقامه دعوا میکند ودرصورت اثبات دین ،دادگاه مدیون را محکوم به پرداخت دین میکند واگر بازهم مدیون از پرداخت دین خود امتناع کند

مطالعه مقاله

طلاق به درخواست زوجه

گر چه در حقوق اسلام طلاق ایقاع و در اختیار زوج است ولی در مواردي مذاهب اسلامی معتقدند که زن میتواند از حاکم تقاضاي صدور حکم طلاق کند، و حاکم زوج را ملزم به طلاق میکند یا به ولایت شرعی خود، زوجه را مطلقه میسازد.

مطالعه مقاله

مراحل طلاق توافقی گرفتن

از ارکان جامعه بشری خانواده می باشد می توان گفت مهمترین جمع انسانی خانواده است. به عبارتی تا خانواده شکل نگیرد ، تشکیل یک جامعه انسانی بزرگتر همچون شهر و روستا و کشور بی معناست. اساس و پایه تشکیل خانواده ازدواج می باشد ،ازدواج در هر کشور و حتی شهر و روستا آداب و رسوم خاص خود را دارد.

مطالعه مقاله