شکایت از فروشگاه های اینترنتی

  • 12 مهر 01
  • بازدید
  • جرایم سایبری ٬ کلاهبرداری های رایانه ای

مانی که صحبت از معامله یا خرید و فروش به میان می آید در واقع ما اشاره به یک ایجاب و قبولی داریم که حداقل توسط دو شخص به وجود آمده و زمانی که شخص ایجابی را قبول نماید قرارداد محقق شده و آثار حقوقی برای طرفین به بار خواهد آورد.

مطالعه مقاله

کلاهبرداری از طریق اینترنت و کلاهبرداری اینترنتی چیست

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که علیه اموال اشخاص صورت میگیرد و مرتکب به قصد بردن مال شخص شروع به انجام کارهایی که متقلبانه و فریب دهنده می باشد میکند نکته قابل توجه در کلاهبرداری این است که شخص به جهت به دست آوردن اموال یا منافع دیگران شروع به کارهای متقلبانه کرده و بعد از حصول و جلب اعتماد بزهدیده (شخص مورد نظر) شخص فریب خورده با میل و اراده خود اموال خود را در اختیار مرتکب قرار می دهد.

مطالعه مقاله