مشاغلي كه مجوز فعاليت در املاك مسكوني موقعيت تجاری را دارند کدام مشاغل هستند؟

از مهم‌ترین انواع کاربری‌ها می‌توان به نوع ملک اداری، ملک تجاری و ملک مسکونی اشاره کرد. نه در قانون شهرداری و نه در قانون دیگری تعریفی از انواع کاربری‌ها پیش‌بینی نشده اما اهمیت تغییر کاربری به قدری زیاد است که در قانون برای متخلف و کسی که از رای کمیسیون ماده 100 تمکین نکند،

مطالعه مقاله