رابطه نامشروع زن شوهردار و مجازات آن چیست ؟

  • 12 مهر 01
  • بازدید
  • خانواده ٬ سایر دعاوی

یکی از مواردی که امروزه باعث بوجود آمدن مراجعات مکرر در محاکم شده است بوجود آمدن یا به عبارت بهتر متورم شدن معضل اجتماعی بزرگی تحت عنوان رابطه نامشروع همسر می‌باشد ،رابطه ای که متاسفانه بدون وجود داشتن هرگونه علقه زوجیت بین زن و مرد بیگانه اتفاق می افتد که آگاهی افراد نسبت به این جرم و مصادیق رابطه نامشروع و مجازات رابطه نامشروع بسیار حایز اهمیت است فلذا توصیه میشود که این مقاله را از دست ندهید .

مطالعه مقاله

قوانین در رابطه نامشروع در فضای مجازی چیست ؟

  • 12 مهر 01
  • بازدید
  • کیفری ٬ رابطه نامشروع

در اسلام، به رابطه جنسی مقعدی یا مهبلی با شرایط خاص حقوقی رابطه جنسی میان زن و مرد بدون وجود رابطه ازدواج میان آن‌ها زنا گفته می‌شود.همچنین نمونه شکواییه این مورد را میتوانید بخوانید

مطالعه مقاله

مجازات زنای غیر محصنه چیست

نجام عملی که با قوانین و عنف عمومی در تضاد باشد رابطه نامشروع است .زنا عملی حرام است که به معنی رابطه جنسی بین زن و مردی است که با هم را بطه زوجیت ندارند زنا دار انواع مختلفی است که یکی از آنها زنای غیر محصنه است . زنای غیرمحصنه دراسلام وشرع نوعی زنا یا رابطه جنسی نا مشروع است به این ترتیب که اگر زنی مجرد با مردی مجرد زنا کنند هر دو زانی غیر محصنه محسوب می شوند و حکم زنای غیر محصنه بر آنها جاری می شود .

مطالعه مقاله

زنا و مجازات آن و انواع زنا از نظر قانون

  • 12 مهر 01
  • بازدید
  • کیفری ٬ رابطه نامشروع

در اسلام به رابطه ی جنسی (شامل مقعدی، مهبلی) بین زن و مرد بدون آنکه رابطه زوجیت میان آنان برقرار باشد زنا گفته می شود. زنی که مرتکب زنا شده باشد را زانیه و مردی که مرتکب زنا شده باشد را زانی می نامند.

مطالعه مقاله