داوری و مزایای آن

 • 11 مهر 01
 • بازدید
 • داوری ٬ سایر دعاوی

داوری درواقع یک نهاد رسیدگی به اختلافات بین اشخاص بوده که گاه بصورت اجباری و گاهی بصورت اختیاری و به واسطه توافق طرفین تشکیل خواهد شد.

مطالعه مقاله

شرط داوری در قرارداد چیست؟

 • 11 مهر 01
 • بازدید
 • داوری ٬ داوری داخلی

دعاوی ذیل قابل ارجاع به داوری نیست ؛ دعوای ورشکستگی البته باید توجه داشت که صدور حکم ورشکستگی قابل ارجاع به داور نیست اما داور دعوای راجع به شخص ورشکسته قابل ارجاع به داوری است. اصل نکاح: شامل دعوای اثبات رابطه زوجیت بطلان نکاح و انفساخ نکاح میشود.

مطالعه مقاله

نحوه اعتراض به رای داوری

 • 11 مهر 01
 • بازدید
 • داوری ٬ سایر دعاوی

داوری عبارتست از رفع اختلاف بین اصحاب دعوا در خارج از دادگاه که توسط شخصی به نام داور صورت میگیرد ، داور میتواند شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی .

مطالعه مقاله

شرط داوری در قرار داد چیست؟

 • 11 مهر 01
 • بازدید
 • داوری ٬ سایر دعاوی

داوری در قانون حل و فصل اختلاف توسط شخص یا اشخاص ثالثی است که حسب مورد ممکن است شخص حقیقی یا یک موسسه حقوقی باشد که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف از قرارداد خصوصی فی مابین طرفین اختلاف کسب می‌کنند این شخص یا اشخاص ثالث داور یا داوران نامیده می شوند که ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی و موسسه حقوقی باشد .

مطالعه مقاله

شرط داوری در قرار داد چیست؟

 • 11 مهر 01
 • بازدید
 • داوری ٬ سایر دعاوی

داوری در قانون حل و فصل اختلاف توسط شخص یا اشخاص ثالثی است که حسب مورد ممکن است شخص حقیقی یا یک موسسه حقوقی باشد که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف از قرارداد خصوصی فی مابین طرفین اختلاف کسب می‌کنند این شخص یا اشخاص ثالث داور یا داوران نامیده می شوند که ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی و موسسه حقوقی باشد .

مطالعه مقاله