همه چیز در مورد معاونت در جرم - نحوه مجازات معاونت در جرم | سایت وکیل وند

  • 22 مرداد 01
  • بازدید
  • کیفری ٬ سایر دعاوی

اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند: 1- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد

مطالعه مقاله