ممنوع الخروج کردن مرد توسط زن

اجازه ی خروج از کشور بین زوجین دست مرد می باشد و هرگاه که زوج بخواهد می تواند مطابق قانون زن خود را ممنوع الخروج کند اما بنا به شرایطی زن هم می تواند مانع خروج مرد از کشور شود با ما همراه باشید.

مطالعه مقاله

مهریه چگونه تقسیط میشود

مطابق رویه جدید زوجه اگر خواهان مطالبه مهریه باشد و بخواهد مهریه خود را که در واقع حق اوست و با اموری مانند ناشزه بودن و عدم تمکین و حتی زنا ساقط نمیشود را از همسر خود مطالبه کند باید با در دست داشتن سند نکاحیه و قباله ازدواج خود به دفتر اسناد رسمی ازدواجی که او را به نکاح همسرش در آورده است مراجعه نماید و تقاضای صدور اجراییه کند .

مطالعه مقاله

چگونه مهریه را دریافت کنیم

مهریه مانند نفقه و اجرت المثل یکی از حقوق مالی زوجه است و زوجه در این مورد دارای حقوقی است اما گاها دیده میشود که عده ای از بانوان و زوجه ها جهت گرفتن مهریه با مشکلاتی مواجهه میشوند مانند اینکه نمی‌دانند جهت وصول مهریه خود به کجا باید مراجعه کنند و یا بعد از مراجعه به همسر و مطالبه مهریه از او وقتی که با اعسار همسر روبرو میشوند بنا به دلایلی مانند تهدید همسر یا فشارهای روانی و بیرونی از جانب خود و دیگران از گرفتن مهریه انصراف میدهند

مطالعه مقاله

صفر تا صد قوانین ممنوع الخروجی

اتخاذ تصمیم در خصوص ممنوعیت خروج از کشور حسب مورد میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی برای هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده و یا به عنوان یک قرار نظارت قضایی توسط بازپرس یا دادگاه به موجب ماده ۱۸۸ و ۲۴۷ و ۲۴۸ صادر گردد .

مطالعه مقاله

مهریه و انواع مهریه و قانون مهریه در ایران چیست؟

مهریه مالی است که قابلیت تملک مهریه مهم ترین اثرمالی جاری شدن صیغه عقد بین زوجین است که به محض جاری شدن عقدبراساس حکم قانون مردملزم به پرداخت آن به زوجه می باشد واین الزام براساس ماده1085قانونی مدنی که برگرفته از قران است به وجود آمده همچنین نه درآیات ونه در قوانین حاکم برکشور هیچ گونه حد و مرزی برای تعیین مهریه درنظرگرفته نشده است و این موضوع راقانونگذار و قرآن کریم منوط به تراضی طرفین بیان داشته اند. باشد و در عقد نکاح ، مرد تعهد می کند که به زوجه بپردازد

مطالعه مقاله

مراحل ممنوع الخروجی زن به وسیله شوهر چگونه است؟

مهریه یکی از مهم ترین حقوق مالی ایی است که بعد عقد ازدواج، قانون برای زن در نظر گرفته است و مرد موظف است که در صورت مطالبه زن، مهریه وی را بپردازد. زوجه می تواند برای مطالبه مهریه از 2 طریق اقدام به ممنوع الخروج کردن زوج نماید.

مطالعه مقاله

مهریه چیست و نحوه گرفتن مهریه

مهر کلمهاي است عربی و در فارسی آن را کابین گویند، و لغات دیگر مترادف آن در عربی، صداق، نحله، فریضه و اجرا میباشد. در قرآن مجید واژه مهر بکار نرفته بلکه از لغات معادل آن استفاده شده.

مطالعه مقاله