آیا منزل مسکونی جز استثناعات دین محسوب میشود؟

  • 22 مرداد 01
  • بازدید
  • خانواده ٬ سایر دعاوی

دین یکی از حقوق مالی اشخاص محسوب میشود یعنی شخص یک حق مالی بر ذمه شخص دیگر دارد که باید این دین ادا شود درمواردی طلبکار برای وصول دین خود برعلیه مدیون اقامه دعوا میکند ودرصورت اثبات دین ،دادگاه مدیون را محکوم به پرداخت دین میکند واگر بازهم مدیون از پرداخت دین خود امتناع کند

مطالعه مقاله

مستثنیات دین شامل چه مواردی میشود؟

مستثنیات دین، اموال غیر قابل توقیف فرد بدهکار است.قانون گذار پاره ایی از اموال مدیون را از شمول مقررات اجرا خارج نموده و در اصطلاح قانونی این گونه اموال را مستثنیات دین نامیده است. قانون گذار نیز در قوانین مختلف تعریفی از مستثنیات دین ارائه ننموده و تنها به بیان مصادیق ممنوعیت توقیف آن پرداخته است.

مطالعه مقاله

مشاغلي كه مجوز فعاليت در املاك مسكوني موقعيت تجاری را دارند کدام مشاغل هستند؟

از مهم‌ترین انواع کاربری‌ها می‌توان به نوع ملک اداری، ملک تجاری و ملک مسکونی اشاره کرد. نه در قانون شهرداری و نه در قانون دیگری تعریفی از انواع کاربری‌ها پیش‌بینی نشده اما اهمیت تغییر کاربری به قدری زیاد است که در قانون برای متخلف و کسی که از رای کمیسیون ماده 100 تمکین نکند،

مطالعه مقاله