ازدواج مجدد و قطع مهریه - مهریه در چه شرایطی تعلق نمی گیرد

مهریه یا کابین یک سنت است که از قدیم الایام وجود داشته است و نشان دهنده ی احترام و محبت مرد به زن بوده است. مهریه در واقع مالی است که با انعقاد عقد نکاح به مالکیت زن

مطالعه مقاله

مهریه عندالاستطاعه چیست - شرایط مطالبه مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه یکی از انواع مهریه است که در آن پرداخت مهریه منوط به اثبات توان مالی مرد یا معرفی مال از سوی مرد در جهت تأمین مهریه می باشد. مهریه عندالاستطاعه

مطالعه مقاله

مهریه چیست و نحوه گرفتن مهریه

مهر کلمهاي است عربی و در فارسی آن را کابین گویند، و لغات دیگر مترادف آن در عربی، صداق، نحله، فریضه و اجرا میباشد. در قرآن مجید واژه مهر بکار نرفته بلکه از لغات معادل آن استفاده شده.

مطالعه مقاله