قانون ارث بری اشخاص هر طبقه و دسته

انتقال خود به خودی و قهری اموال متوفی به وراث را ارث یا ارثیه می گویند . مرگ مغزی و قلبی همچنین مرگ فرضی در این موضوع اثر گذار است.

مطالعه مقاله

تقسیم ترکه چیست؟

اموال و حقوق بر جاى مانده از میت و در اصطلاح به اموال و حقوق قابل انتقال به دیگرى مانند حقّ خیار، حقّ شفعه (و حقّ قصاص كه شخص پس از مرگ خویش بر جاى مى‌گذارد «تركه» گفته مى‌شود.

مطالعه مقاله

تفاوت انحصار وراثت محدود و نامحدود

اموال افراد با مرگ حقیقی یا فرضی به ارث می رسد. برای تعیین تکلیف اموال متوفی ابتدا باید وراث مشخص شوند. برای مشخص شدن وراث و تعیین سهم الارث هر یک از آنان باید گواهی انحصار و وراثت صادر گردد.

مطالعه مقاله

نحوه اخذ گواهی انحصار وراثت چیست؟

قوانین ارث در قانون ایران پیچیدگی های زیای دارد. موانع مختلف قانونی و همچنین محدودیت در وصیت نامه از مهمترین مشکلات افراد هستند. با مطالعه این مقاله می توانید به تمامی سوالات خود در مورد میراث پدری و شرایط انحصار وراثت پاسخ دهید.

مطالعه مقاله