نفقه در صورت عدم تمکین

در رابطه میان زوجین وظایفی تحت پرداخت نفقه و تمکین وجود داشته که هر یک از زوجین باید بر تعهدات خود در قبال دیگری انجام وظیفه نماید.در این مقاله به نفقه چیست و یا تمکین چیست می پردازیم

مطالعه مقاله

هر آنچه که در مورد نفقه باید بدانید

نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی که نفقه زن شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده که از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است. حال سوال این است که مبلغ نفقه زن چقدر است و نفقه زن چگونه محاسبه می شودبرخی مواقع زن و مرد با هم به توافق می رسند مبنی بر اینکه مبلغ نفقه زن چقدر باشد

مطالعه مقاله

حقوق زوجین پس از طلاق

پس از جاری شدن صیغه طلاق بین زوجین، به طور کلی بسیاری از حقوق مالی و غیر مالی زوجین نیز از بین خواهد رفت اما در این میان برخی از حقوق های مالی و غیر مالی هستند که پابرجاخواهند ماند و یا ایجاد خواهند شد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

مطالعه مقاله

در دادگاه نفقه چه بگوییم؟

نفقه مانند اجرت المثل و مهریه یکی دیگر از حقوق مالی زوجه است که زوجه مستحق دریافت آن است و مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی پرداخت آن به عهده شوهر است . اما در بیان مصادیق نفقه میتوان به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اشاره کرد و گفت شامل همه نیازهای متعارف زوجه از قبیل البسه و ، غذا ، اثاث منزل و ....اشاره کرد .

مطالعه مقاله

در دادگاه نفقه چه بگوییم

همواره نوع استدلال و صحبت هایی که در جلسات رسیدگی در دادگاه ها انجام می شود بسیار مهم بوده و گاها پیش می آید که بیان جمله ای به صورت نادرست ، باعث می شود رای به ضرر شخصی صادر شود . بنابراین بسیار پر اهمیت است که بدانیم در هر پرونده چگونه صحبت کنیم و از چه استدلال هایی و چه مواد قانونی استفاده نمایید تا بتوانیم رای دادگاه را به نفع خود صادر نماییم.

مطالعه مقاله

همه چیز در مورد نفقه - بعد از طلاق میتوانید نفقه بگیرید

نفقه حق قانونی زن از مرد می باشد که در صورت تمکین می تواند ضمن مراجعه به دادگاه آن حق را طلب نماید. مطابق ماده 1106 قانون مدنی: در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است

مطالعه مقاله

همه چیز در مورد نفقه - بعد از طلاق میتوانید نفقه بگیرید

نفقه حق قانونی زن از مرد می باشد که در صورت تمکین می تواند ضمن مراجعه به دادگاه آن حق را طلب نماید. مطابق ماده 1106 قانون مدنی: در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است

مطالعه مقاله