گرفتن اجرت المثل قبل از طلاق - اجرت المثل ایام زوجیت

  • 22 مرداد 01
  • بازدید
  • خانواده ٬ اجرت المثل

اجرت المثل زن چیست؟ مطابق ماده 336 قانون مدنی زوجین باید باهم حسن معاشرت داشته باشند و از این ماده متوجه می شویم زن و مرد در زندگی مشترک وظایفی را در قبال یکدیگر

مطالعه مقاله

درخواست طلاق توافقی از دفتر خدمات قضایی به چه صورت است ؟

طلاق توافقی یکی از انواع راه های جدایی زوج و زوجه است که دارای مراحل بسیار کم و آسانی است که در کمترین زمان قابل انجام و اجرا خواهد بود، در طلاق توافقی وجود داور الزامی ندارد زیرا طرفین به توافق رسیده اند اما هر دو طرف باید در مشاوه قبل از طلاق حضور یابند و این کار جزء الزامات است.

مطالعه مقاله