انتخاب بهترین وکیل اعاده دادرسی

انتخاب بهترین وکیل اعاده دادرسی

09 تیر 1400

وکیل اعاده دادرسی کیست ؟


برای پی بردن به مزایای استفاده از وکیل متخصص و مجرب جهت انجام اعاده دادرسی ابتدا لازم است که با معنی و مفهوم اعاده دادرسی و به تفسیر شرایط آن بپردازیم .


آیا اعاده دادرسی از طرق فوق العاده شکایت از آرا محسوب میشود ؟


 در قانون فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث به عنوان سه طریق فوق العاده شکایت از آراء پیش بینی شده است.در ادامه به مزیت اعاده دادرسی جهت اجرای هر چه بهتر  عدالت میپردازیم .

هدف دادرسی اجرای عدالت است و اینکه در خصوص موضوعی چه حقوقی و چه کیفری رای صادر شود در نتیجه دادرسی، که با اشکال مواجه باشد تردیدی نیست که بایستی موضوع مجدداً مورد رسیدگی قرارگیرد (تجدید رسیدگی به موضوعی است که قبلا مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است) راهی است برای برگشت به دادگاه صادر کننده حکم بنا به دلایل موجود و جهات مندرج در قانون که جهات مندرج در قانون احصاء شده اند.

در ادامه به بررسی این نکته خواهیم پرداخت که اعاده دادرسی نسبت به احکام است یا قرارها ،آیا  آرا باید قطعیت پیدا کند یا خیر پس همراه ما باشید که در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته ایم  
قبل از آن باید یک توضیح اجمالی در مورد رای داده شود 
رای چیست ؟
رای اعم است از حکم و قرار 
حکم چیست ؟
اگر رای هم در ماهیت دعوا باشد و هم قاطع دعوا حکم نام دارد ،در غیر این صورت قرار است .

اعاده دادرسی نسبت به احکام صورت میگیرد یا قرارها ؟


 ماده 426 قانون آیین دارسی مدنی نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود.
 پس اولا نسبت به احکام، اعاده دادرسی صورت می گیرد و ثانیا اینکه حکم بایستی قطعیت یافته باشد پس مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم در آن جا قطعیت یافته است (در اعاده دادرسی در امر حقوقی دادگاهی که حکم قطعی را صادر نموده صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد که می تواند دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدید نظر).اقسام اعاده دادرسی در امور مدنی 


 1- اعاده دادرسی اصلی که متقاضی به طور مستقل آن را درخواست می کند و به دادگاهی تقدیم می شود که صادر کننده همان حکم بوده است که همین دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارا می باشد که می تواند دادگاه بدوی باشد که حکم در آن به صورت قطعی صادر شده و قابل تجدید نظر نباشد و یا به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعی شده باشد یا دادگاه تجدید نظر باشد هر چند حکم دادگاه بدوی در این مرجع تایید شده باشد. اگر هم حکم در دیوان ابرام شده باشد به دفتر دیوان عالی کشور تقدیم می گردد. (در واقع درخواست اعاده دادرسی به دادگاهی تقدیم می شود که حکم قطعی را صادر نموده است)

2- درخواست اعاده دادرسی طاری که در اثنای رسیدگی حکمی به عنوان دلیل ارائه می شود و کسی که حکم علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی می نماید و به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آن جا به عنوان دلیل ابراز گردیده ولی دادگاهی که درخواست را دریافت کرده مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و اگر دلایل درخواست را قوی بداند رسیدگی به  دعوای مطروحه را تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد در غیر اینصورت به رسیدگی ادامه می دهد. بعد از اینکه شخص به استناد یکی از جهات مندرج در قانون دادخواست اعاده دادرسی خود را تقدیم دادگاه در مرجع صالح نمود یکی از موارد مهم از لحاظ شکلی نحوه تنظیم دادخواست اعاده دادرسی می باشد که قانونگذار در ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی به طور محصور بیان نموده که بایستی چه مواردی درج گردد.


در ادامه به بررسی یک نوع از اعاده دادرسی به عنوان اعاده دادرسی ویژه میپردازیم 

اعاده دادرسی ویژه در امور کیفری ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری 

مستند قانونی  اعاده دادرسی ویژه چیست ؟

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

 مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مزایای داشتن وکیل اعاده دادرسی 


در زندگی امروزه شما کمتر کسی را میتونید پیدا کنید که در رابطه با حفاظت از خودش در برابر بیماری ها به دکتر مخصص مراجعه نکرده باشد.

متاسفانه در کشور ما در مورد حفاظت از اموال و داشته های خودمان اقدام به خصوصی صورت نمیگیرد.

بی تردید همانطور که دکتر متخصص میتواند نسبت به سلامت روح و جسم شما به شما اطمینان خاطر دهد،

یک وکیل متخصص نیز میتواند در معاملات و هر جایی که ما برای فهم صحیح قوانین حاکم بر ایران

نیاز به کمک داشتیم ما را راهنمایی نموده و نسبت به اطمینان خاطر ما در مورد حفاظت از اموال و دارایی

و در بعضی موارد حتی جان ما مثلا در مواقع جرم های با مجازات اعدام جلب نماید.

و بی شک داشتن وکیل متخصص و مجرب که آگاهی از قوانین و مقررات و به خصوص در زمینه موارد اعاده دادرسی باشد به شما مخاطبان کمک شایانی را خواهد نمود .
که ما گروه وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران را به شما معرفی میکنیم .

وکیل و مشاوره حقوقی مناسب در این حوزه

۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

اشتراک گذاری مقاله