انتخاب وکیل حضانت فرزند

انتخاب وکیل حضانت فرزند

16 تیر 1400

وکیل حضانت 


در این مقاله ابتدا سعی داریم به بررسی معنی و مفهوم حضانت پرداخته و سپس حضانت از فرزندان و مزایای وکیل داشتن برای امور حضانت را مورد بررسی قرار دهیم .

معنی و مفهوم حضانت در لغت 

حضانت. [ ح ِ ن َ ] (ع مص ) حضن. در کنار گرفتن کودک را. پرورش دادن کودک را. پروردن بچه را. پروریدن طفل را. در کنار گرفتن کودک را و پرورش دادن او را. در بغل گرفتن صبی را. بچه پروردن. || دایگی کردن. (دهار) (مهذب الاسماء) (تاج المصادر بیهقی ). دایگی. تربیةالولد. (تعریفات جرجانی ). پرستاری.

 و صاحب کشاف الفنون گوید: بکسر حاء حطی و ضاد معجمه ، در لغت مصدر حضن الصبی است ، یعنی کودک را پرورید،چنانکه در قاموس گفته و در شرع ، پرورش دادن مادر یادایه یا غیر آنهاست کودک یا دوشیزه ای را که کودک باشد. کذا فی جامع الرموز. دایگی کردن و بچه ٔ غیری را شیر دادن. (از لطائف و کنز و منتخب ، بنقل غیاث ). دایگی و محافظت در تربیت و حفاظت. حضانت طفل (پسر یا دختر) در مدت دو سال شیرخوارگی با مادر است ، در صورتی که بهمان شرایط که دیگران حاضر به نگهداری از طفل هستند او هم قانع باشد. و بعد از این تا سن هفت سالگی نیز حضانت مادر باقی است اگر طفل دختر باشد. در صورت مرگ پدر تا سن بلوغ طفل حق حضانت مادر باقی خواهد ماند اعم از اینکه طفل دختر باشد یا پسر :
این حضانت دید با صد رابطه
که بپروردم ورا بی واسطه.


حضانت در قانون مدنی 

 حضانت در قانون مدنی هم حق و هم تکلیف ابوین ،یعنی پدر و مادر است .

مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ،نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.


اگر زوجین از هم دیگر جدا شوند حضانت طفل چگونه است و با چه کسی می‌باشد ؟

برای پاسخگویی به این سوال باید به سراغ ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برویم ؛
ماده فوق الذکر بیان میدارد ؛

ماده 1169 - برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره - بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت‌مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

 تفاوت حضانت و ولایت چیست ؟


حضانت با ولایت متفاوت است به این گونه که حضانت به معنی نگهداری و مراقبت کردن از طفل است لیکن ولایت به معنای رسیدگی به امور حقوقی و امور مالی و غیر مالی شخص تحت حضانت است .


 اگر دختری به سن رشد و بلوغ برسد به طور مثال به سن ۲۷ سال برسد و هنوز هم ازدواج نکرده باشد و پدر دختر هم حاظر به قبول کردن دختر و حاظر به انجام حضانت نباشد ،تکلیف چیست ؟

متاسفانه در این مورد خلا قانونی وجود دارد و نمیشود پدر را ملزم کرد که فرزند بالغ خود را تخت حضانت قرار دهد و تنها کاری که میشود کرد این است که مطالبه نفقه اقارب نمود .
وکیل حضانت کیست ؟

وکیل داشتن برای امور حضانت از مزایایی برخوردار است فی المثل مادر تا سن هفت سالگی کودک مسول حضانت است و پدر از سن هفت سالگی به بعد تا سن بلوغ طفل مسولیت حضانت را دارد حال اگر در این اثنا یکی از ابوین به علت فساد اخلاقی یا سو رفتار یا سو معاشرت موجبات آزار و اذیت روحی طفل را فراهم آورد تکلیف چیست ؟
چه میشود کرد ؟
این جاست که نقش وکیل حضانت مشخص میشود .
زیرا بدون داشتن علم و آگاهی نسبت به قوانین نمیشود احقاق حق نمود .
برای اینکه از چنین پدر یا مادری که باعث سلب آرامش و آسایش روحی فرزند میشود سلب حضانت کرد  لازم است که دادخواست سلب حضانت را بدهیم و به مواردی که باعث سلب حضانت میشود استناد شود .

اینجاست که هنر وکیل حضانت مشخص میشود و گروه وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران گره گشاست .نمونه رای دادگاه سلب حضانت و لغو حضانت 


به تاریخ : 92/01/17                  مرجع رسیدگی : شعبه 236 دادگاه عمومی و حقوقی تهران                شماره دادنامه :  ................

کلاسه پرونده : ............... 

خواهان : آقای ............. به نشانی ....................................

خوانده : خانم ............ به نشانی ......................................

خواسته : سلب حضانت و لغو حضانت

متن رای دادگاه - سلب و لغو حضانت :

در خصوص دادخواست آقای ............ فرزند ........... به طرفیت خانم ............ به خواسته سلب حضانت فرزند به نام .......... 8.5 ساله، با عنایت به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق شناسنامه و فتوکپی مصدق شناسنامه بدین توضیح که خواهان اظهار داشته است با نوجه به این که از خوانده جدا شده ام فرزند مشترک با توافق به خوانده واگذار نموده ام حق ملاقات روزهای پنج شنبه و جمعه را ممانعت به عمل می آورد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده هرچند حسب اظهار خواهان چندین بار جهت ملاقات فرزند در کلانتری محل مراجعه و کلانتری مربوطه چندبار با محکوم له درب منزل خوانده مراجعه کرده لیکن خوانده از انجام ملاقات خواهان با فرزند مشترک خودداری می نماید بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده 1168 و 1169 قانون مدنی ضمن سلب حضانت از خوانده (مادر طفل) حضانت و نگهداری طفل مشترک را به خواهان پدر طفل صادر و اعلام می گردد. رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
وکیل و مشاوره حقوقی مناسب در این حوزه

۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

اشتراک گذاری مقاله