15 تیر 1400
5

وکیل درجه یک دیه

اگر به دنبال وکیل درجه یک دیه می گردید به سایت ما بیاید و از وکلای ما به صورت آنلاین و 24 ساعته مشاوره دریافت نمایید ..

دیه چیست ؟


دیه انسان مالی است که به سبب کشته‌شدن، قطع عضو و یا وارد کردن جراحت جسمی، به یک فرد یا ورثه او تعلق می‌گیرد. احکام دیه در بخش دیات کتاب‌های فقهی آمده است. مقدار دیه آسیب‌های مختلف در منابع دین اسلام بیان شده است. در مواردی که مقدار معینی به عنوان دیه تعیین نشده، مالی به عنوان اَرش به آسیب دیده پرداخت می‌شود. میزان دیه در برخی شرایط مانند وقوع جنایت در حرم مکی و ماه‌های حرام افزایش می‌یابد که در اصطلاح فقهی به آن تغلیظ دیه می‌گویند.

بنابر روایات اسلامی مقدار دیه کامل در زن و مرد و یا مسلمان و غیر مسلمان تفاوت دارد. البته برخی از فقیهان با این تفاوت مقدار مخالف بوده و حکم به تساوی دیه در همه انسان‌ها می‌کنند.

در آخرین بازنگری قانون مجازات اسلامی در ایران راهکارهایی برای جبران تفاوت بین دیه زن و مرد در نظر گرفته شده است. در برخی کشورها مانند ایران هر ساله نرخ دیه کامل انسان توسط قوه قضائیه تعیین و اعلام می‌شود.


تعریف دیه از نظر شرع اسلام  چیست ؟


 از نظر شرع اسلام اگر انسانی هم‌نوع خود را بکشد یا یکی از اعضای او را قطع و یا ناقص نماید و یا وی را مجروح کند؛ باید به وی یا وارثانش مال مشخصی پرداخت کند که به آن مال دیه می‌گویند.در منابع اسلامی و متون فقهی اندازه دیه برای هر نوع آسیب بیان شده است و در مواردی که مقداری معین نشده است به آسیب‌دیده مالی به عنوان ارش داده می‌شود.

در مواردی که عضوی آسیب ظاهری ندیده است ولی منافع و کارآیی آن از بین رفته نیز به آسیب دیده دیه تعلق می‌گیرد. مانند اینکه حس شنوایی یا بویایی انسانی از بین برود.

دیه در اصل، جبران قتل و یا آسیب‌های غیر‌عمدی و یا خطائی است ولی در جرائم عمدی نیز آسیب‌دیدگان می‌توانند به جای قصاص‌کردن (تلافی به وسیله وارد کردن آسیب مشابه) دیه بگیرند.


 دیه در قانون مجازات اسلامی 


 در ماده ۴۴۸ و ۴۴۹  قانون مجازات اسلامی دیه تعریف شده است و به انواع مختلف آن که دیه مقدر و غیر مقدر است اشاره شده است که در ادامه به بررسی آن میپردازیم 

ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی

دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی

ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنیٌعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود. تغلیظ دیه چیست ؟


در این قسمت به بررسی مطلبی تحت عنوان تغلیظ دیه پرداخته ایم ،گاهی اوقات دیه ممکن است با توجه به شرایطی که می آید بیشتر از مقدار معین تعیین شود ،که مواردی همچون زمان و مکان محل وقوع جرم در تعیین آن موثر است .

مطابق ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی 

 ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی

هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.تبصره ـ معیار شروع و پایان ماههای حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان میرسد.


مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟


سوالی که مطرح است اینکه اگر جرمی واقع شود و شخص محکوم شود به پرداخت دیه چه مدت فرصت دارد که دیه را بپردازد ؟


مطالبق ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی

مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:
  • در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
  • در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
  •  در خطای محض، ظرف سه سال قمری
تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.


وکلای مناسب در این حوزه

وکلایی که در این زمینه می توانند به شما کمک کنند

وکیل پایه یک دادگستری
متخصص خانواده ،مالکیت
4.0
0 مشاوره موفق
وکیل پایه یک دادگستری
متخصص حقوقی ،مالکیت
4.0
4 مشاوره موفق
وکیل پایه یک دادگستری
متخصص حقوقی ،آرا محاکم قضایی و غیر قضایی
4.0
4 مشاوره موفق
کارآموز وکالت
متخصص حقوقی ،اسناد و املاک
4.0
0 مشاوره موفق
کارآموز وکالت
متخصص حقوقی ،مالکیت
4.0
3 مشاوره موفق
وکیل پایه یک دادگستری
متخصص حقوقی ،جرایم پزشکی
4.0
0 مشاوره موفق
متخصص کیفری ،اعسار
4.0
1 مشاوره موفق
کارآموز وکالت
متخصص حقوقی ،اسناد و املاک
4.0
1 مشاوره موفق