وکیل زمین

وکیل زمین

03 تیر 1400

جهت آشنایی با وکیل زمین ابتدا لازم است که توضیحاتی در مورد انواع زمین ،اقسام کاربری زمین و قوانین و مقررات موجود دراین زمینه داده شود و سپس با مزایای استفاده از وکیل زمین آشنا شوید
پس توصیه میشود تا انتهای این مقاله با ما گروه وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیل وند اولین استارتاپ حقوقی ایران همراه باشید .


انواع زمین 

مطابق مواد قانون زمین شهری اراضی به سه دسته تقسیم میشوند که عبارتند از ؛اراضی موات ،اراضی بایرو اراضی دایر.

اراضی موات چیست؟

بر اساس ماده 3 - اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. ‌زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 1358.4.5 به بعد احیاء شده باشد همچنان در‌اختیار دولت می‌باشد.

اراضی بایر چیست؟

راساس ماده 4 - اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و‌یا نداشته باشد.

اراضی دایر چیست؟

بر اساس  ‌ماده 5 - اراضی دایر زمینهایی است که آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این‌قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می‌باشد.


قوانین مرتبط با اراضی 


 در مورد مسایل و مشکلات عدیده ای که در مورد اراضی پیش می آید حسب مورد و با توجه به اینکه کدام ارگان دولتی معارض افراد شده است  معمولا آشنایی با این قوانین مقررات به افراد کمک بسیار شایانی را میکند که این قوانین و مقررات عبارتند از؛
  1. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها  که معمولا در این مورد جهاد کشاورزی به طرفیت افراد طرح دعوی میکند.
  2. قانون حفظ جنگل ها و مراتع  که معمولا باید برای اداره منابع طبیعی مالکیت و تصرف خود را ثابت کنیم


چرا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای احقاق حق خود نسبت به مسایل مربوط به اراضی به وکیل دادگستری و مشاور حقوقی نیاز دارند ؟
وکیل زمین چه خدماتی می تواند انجام دهد :


  • اعطای نمایندگی حقوقی از سوی شرکتهای خصوصی و تجار به کارمندان خود جهت اقامه دعوی
  • دفاع و پیگیری پرونده در دادگاهها و دادسراها پذیرفته نیست لذا شرکتها و تجار می توانند با اعطای وکالت به وکیل دادگستری نسبت به اقامه دعوی ، دفاع و پیگیری امورات خود در محاکم  توسط وکیل دادگستری اقدام نمایند .

   پرداخت حق الوکاله و حق المشاوره ، هزینه نبوده و نوعی سرمایه گذاری در جهت حفظ منافع محسوب می شود .

چرا به وکیل برای مشکلات زمین خود نیاز داریم:


عدم اطلاع کافی اشخاص نسبت به قوانین مختلف ، راهکارهای حقوقی ، تنظیم قراردادها ، آثار حقوقی شروط قرارداد ، نحوه طرح دعوی حقوقی ، تنظیم دادخواست و لوایح دفاعی ، که همگی موضوعاتی تخصصی و حقوقی است .

اشخاص حقیقی و حقوقی ،مدیران شرکتها و تجار ، بدلیل حضور در تجارت و کسب وکار خود ، شخصاً فرصت پیگیری پرونده ها را در دادگاهها و مراجع قضایی ندارند .

در برخی موارد اعطای وکالت به وکیل دادگستری و پیگیری امورات حقوقی توسط وکیل با صرفه تر از پیگیری توسط خود اشخاص خواهد بود ، خصوصاً در مواردی که حق الوکاله نیز به موجب دادخواست و رأی دادگاه قابل مطالبه از طرف مقابل باشد .

وکیل و مشاوره حقوقی مناسب در این حوزه

۵ / 4.83 (از مجموع 3 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

اشتراک گذاری مقاله