دریافت مشاوره از وکیل سایبری

دریافت مشاوره از وکیل سایبری

05 تیر 1400

انتخاب وکیل سایبری 


 مزایای استفاده از وکیل سایبری

 امروزه با گسترش محیط سایبر، جرایم سایبری نیز توامان با هم افزایش یافته و خبرهای زیادی مبنی بر کلاهبرداری های سایبری در مطبوعات منتشر می شود.

وکیل جرایم سایبری با توجه به جدید بودن این حوزه کارگشای پرونده های جرایم سایبری است.

 تفاوت عمده پرونده های سایبری با سایر پرونده ها چیست ؟


 تفاوت عمده پرونده های سایبری با سایر پرونده ها را می توان در عدم آگاهی عمومی نسبت به اینگونه جرایم دانست. شاید عموم مردم، اطلاعاتی هر چند ناقص درمورد پرونده های کیفری، تصادفات، قتل و … داشته باشند، امّا به جرئت می توان گفت اطلاعات عامه مردم درمورد پرونده های سایبری بسیار کم است.

  همین مورد سبب شده تا امروزه وکیل سایبری یکی از مهم ترین و بروز ترین شاخه ها در امر وکالت محسوب شود.

آیا وکالت در جرایم سایبری و رایانه ای یک تخصص محسوب میشود ؟


 باید بدانیم که وکیل جرایم سایبری و وکیل جرایم رایانه ای در واقع یک تخصص محسوب می شوند. تفاوت وکیل جرایم رایانه ای و وکیل جرایم سایبری در این است که، وکیل جرایم رایانه ای با طیف گسترده تری از جرایم روبروست.


چه جرایمی در دادسرای جرایم رایانه ای قابل پیگیری است ؟


 جرایم زیر در دادسرای جرایم رایانه ای قابل پیگیری است که در ادامه این مقاله به بررسی آنها پرداخته ایم؛

۱_جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

فصل نخست از جرایم رایانه ای موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی اختصاص یافته است. این عنوان تحت سه مبحث عبارت از: 1) دسترسی غیر مجاز، 2) شنود غیر مجاز و 3) جاسوسی رایانه ای مورد بررسی قانون گذار قرار گرفته است. در این گفتار به اختصار به بررسی و تبیین جرم دسترسی غیرمجاز پرداخته می شود.

بررسی جرم دسترسی غیرمجاز


پیدایش جرم دسترسی غیرمجاز همراه با پیدایش رایانه بوده است. بنابراین از جمله جرایم وابسته به رایانه و بدون سابقه سنتی، محسوب می گردد. بیان اولیه این جرم در طبقه بندی جرایم رایانه ای در کنوانسیون جرایم سایبری(بوداپست) صورت گرفته است. شیوه تقنینی قانون گذار ما از این جهت بوده است که در بسیاری موارد این جرم به عنوان مقدمه و تسهیل کننده سایر جرایم رایانه ای همچون جعل، اخلال و تخریب و سرقت داده ها و کلاهبرداری مرتبط با رایانه و … می باشد.

جرم مزبور از این جهت که می تواند زمینه ساز ارتکاب سایر جرایم رایانه ای باشد به عنوان “جرم مانع” یا “بازدارنده” شناخته می شود. برخی نیز از این جرم به عنوان “جرم مادر” یا “زاینده” تعبیر می نمایند.

ماده (2) کنوانسیون جرایم سایبری(بوداپست) کشورهای عضو را موظف به جرم انگاری در این خصوص با تعبیر “دسترسی غیرقانونی” دانسته است. قانون گذار نظام حقوقی کشورمان نیز به طور عام، ابتدا در ماده (1) قانون جرایم رایانه ای (ماده 729 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و به طور خاص در سایر قوانین اقدام به جرم انگاری آن نموده است.

دسترسی غیرمجاز عام


منظور از دسترسی غیرمجاز عام، دسترسی غیرمجاز تبیین شده در ماده 729 قانون مجازات اسلامی می باشد. در تعریف و بیان مفهوم دسترسی غیرمجاز موضوع این ماده، از سوی حقوق دانان مطالب متفاوتی بیان گردیده است. برخی آن را به معنای رخنه غیرقانونی به سامانه های رایانه ای حفاظت شده می دانند، عده ای به معنای کسب بدون مجوز داده ها، برنامه ها و اطلاعات، و گروهی هم به معنای دستیابی بدون مجوز به محتوای ذخیره شده یا در حال پردازش در یک یا چند سامانه رایانه ای مخابراتی یا شبکه ای می انگارند.

اما باید گفت تعریف بالا و سایر تعاریفی که صرفاً دسترسی را ناظر به رخنه یا دسترسی به سامانه حفاظت شده بیان می نمایند، نمی توانند به عنوان تعریفی جامع که شامل ماده 729 قانون مجازات باشد، محسوب شوند؛ چراکه این ماده علاوه بر دسترسی غیرمجاز به سامانه، دسترسی غیرمجاز به داده حفاظت شده را نیز بیان نموده و ممکن است سامانه، تحت حفاظت نباشد. بلکه صرفاً داده تحت حفاظت قرار گیرد. تعریفی هم که دسترسی را به معنای کسب بدون مجوز داده ها بیان نموده، از این جهات مخدوش است:

نخست اینکه “کسب”، اخص از “دسترسی” است و ممکن است دسترسی، بدون کسب داده، باشد.

دوم،دسترسی غیرمجاز، نسبت به “سامانه” هم قابلیت تحقق دارد که تعریف به کسب داده، شامل آن نمی شود. تعریف دسترسی غیرمجاز، به دسترسی به محتوای ذخیره شده یا در حال پردازش، تعریفی اخص از ماده 729 است زیرا در این ماده واژه “داده” بیان گشته و داده اعم از داده محتوا و داده ترافیک و داده پیام.

برخی از متخصصین فنی نیز دسترسی غیرمجاز را به معنای هکینگ و مترادف با آن می دانند؛ در حالی که این دو مفهوم تفاوت های عمده ای با یکدیگر داشته که در ادامه مباحث پیرامون جرایم سایبری به تفصیل به بررسی آن خواهیم پرداخت.

علی ای حال با توجه به ماده 729 قانون مجازات به نظر می رسد بتوان مناسب ترین تعریف برای دسترسی غیرمجاز را به این شرح بیان نمود:

  • دسترسی بدون مجوز، به سامانه ها یا داده های رایانه ای حفاظت شده ، چه با نقض تدابیر امنیتی یا حفاظتی و چه بدون نقض آن.
  • سرقت رایانه ای ؛


 موضوع سرقت رایانه ای چیست؟


داده متعلق به دیگری، موضوع سرقت رایانه ای است.
موضوع سرقت رایانه ای، داده است و داده در مقابل سامانه و شبکه قرار میگیرد پس سامانه و شبکه رایانه ای قابل ربایش نیستند زیرا سامانه به کاربرد رایانه گفته میشود و شبکه، متشکل از چندین رایانه است که به یکدیگر پیوند دارند.

  مطابق قوانین مدون موضوع سرقت رایانه ای باید دارای ارزش مالی باشد این مولفه در سرقت سنتی هم موجود است لذا چنانچه کسی مواد مخدر یا مشروبات الکی دیگری را برباید مرتکب جرم سرقت نشده است زیرا این اقلام در قوانین کشور ما، مال محسوب نمیشوند و قانون حرکتی برای آنها قایل نمیباشد.
این امر در سرقت رایانه ای اینگونه نمود خارجی میابد؛ چنانچه اگر کسی فیلم با محتوای مستهجن دیگری را برباید یا از تصویر یا فیلم خانوادگی دیگری که با ویژگی خاص و معیارهای مستهجن سازگار باشد، روگرفت تهیه نماید سارق رایانه ای نیست و بزه سرقت رایانه ای را مرتکب نگردیده است.

جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
مطابق ماده۷۴۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 
 هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.
تبصره ۲- هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره ۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره ۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

هتک حیثیت و نشر اکاذیب


بر اساس ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

مطابق ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 

هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مطابق ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

وکیل و مشاوره حقوقی مناسب در این حوزه

۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

اشتراک گذاری مقاله