,

فیلتر

جنسیت

انتخاب تخصص وکیل

 • جستجوی وکیل و کارشناس بر اساس تخصص

  جنسیت

  انتخاب تخصص وکیل

 • امتیاز : 3608
 • 1559سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 3197
 • 1439سوال پاسخ داده است

حامد محمدی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور خانواده و تجاری
 • امتیاز : 644
 • 197سوال پاسخ داده است

سعید خانی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور تجاری و خانواده
 • امتیاز : 264
 • 100سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 130
 • 96سوال پاسخ داده است

حامد جمشيدوند

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور حقوقی و تجاری
 • امتیاز : 89
 • 33سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 76
 • 41سوال پاسخ داده است

میلاد کمانکش

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور خانواده و کیفری
 • امتیاز : 62
 • 89سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 44
 • 20سوال پاسخ داده است

مجید عابدی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور کار، بیمه و تامین اجتماعی (دیوان عدالت اداری) و حقوقی
 • امتیاز : 23
 • 7سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 14
 • 5سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 10
 • 4سوال پاسخ داده است