,

فیلتر

جنسیت

انتخاب تخصص وکیل

 • جستجوی وکیل و کارشناس بر اساس تخصص

  جنسیت

  انتخاب تخصص وکیل

 • امتیاز : 14
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 10
 • سوال پاسخ داده است

علیرضا رهی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور جرایم پزشکی و حقوقی
 • امتیاز : 5
 • سوال پاسخ داده است

محسن جمالی راد

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور مالیاتی (دیوان عدالت اداری)
 • امتیاز : 4
 • سوال پاسخ داده است

آفاق ایرجی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور تجاری و مالیاتی (دیوان عدالت اداری)
 • امتیاز : 2
 • سوال پاسخ داده است

فائزه افشار

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور کیفری و خانواده
 • امتیاز : 0
 • سوال پاسخ داده است

ابوالفضل قناتی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور مالیاتی (دیوان عدالت اداری)
 • امتیاز : 0
 • سوال پاسخ داده است