,

فیلتر

جنسیت

انتخاب تخصص وکیل

 • جستجوی وکیل و کارشناس بر اساس تخصص

  جنسیت

  انتخاب تخصص وکیل

 • امتیاز : 149
 • 47سوال پاسخ داده است

احسان نسج همدانی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور کیفری و جرایم سایبری
 • امتیاز : 136
 • 55سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 52
 • 22سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 43
 • 15سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 39
 • 13سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 24
 • 14سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 16
 • 9سوال پاسخ داده است

بیتا اخوان مدرس

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور تجاری و جرایم سایبری
 • امتیاز : 10
 • 4سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 10
 • 3سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 10
 • 3سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 8
 • 3سوال پاسخ داده است