,

فیلتر

جنسیت

انتخاب تخصص وکیل

 • جستجوی وکیل و کارشناس بر اساس تخصص

  جنسیت

  انتخاب تخصص وکیل

 • امتیاز : 3608
 • 1559سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 3197
 • 1439سوال پاسخ داده است

حامد محمدی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور خانواده و تجاری
 • امتیاز : 644
 • 197سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 586
 • 220سوال پاسخ داده است

سعید خانی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور تجاری و خانواده
 • امتیاز : 264
 • 100سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 219
 • 104سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 197
 • 95سوال پاسخ داده است

صادق سوری

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور حقوقی و خانواده
 • امتیاز : 179
 • 63سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 145
 • 46سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 143
 • 43سوال پاسخ داده است

احسان نسج همدانی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور کیفری و جرایم سایبری
 • امتیاز : 136
 • 55سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 130
 • 96سوال پاسخ داده است

حامد جمشيدوند

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور حقوقی و تجاری
 • امتیاز : 89
 • 34سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 76
 • 41سوال پاسخ داده است