درامد زایی در سایت حقوقی

مزایای عضویت درسایت

 • کاربر گرامی عضویت شما را در «سامانه مشاورین حقوقی وکیلـوند» تبریک عرض می نماییم.
  شما علاوه بر طرح هرگونه سوال حقوقی و دریافت پاسخ آن از وکلای سایت به صورت آنلاین می توانید در دو بخش، کسب درآمد نیز داشته باشید.
  شرط تأیید عضویت هر کاربر، طرح یک سؤال حقوقی از وکلای سایت است.
  شرط پرداخت وجه برای جذب وکیل، پاسخگویی به سه سؤال کاربران از سوی وکیل است. (هر وکیل بعد از ثبت نام برای ورود به لیست مشاورین، ملزم به پاسخگویی به سه پرسش خواهد بود )
 • دعوت از کاربران
  - جذب 25 نفر اول : هر نفر یک امتیاز معادل 3000تومان ( 25 امتیاز کسب شده معادل 75,000 تومان.)
  - جذب 25 نفر دوم: هر نفریک امتیاز معادل 4000 تومان (25 امتیاز کسب شده معادل 100,000 تومان).
  - جذب 25 نفر سوم : هر نفریک امتیازمعادل 5000تومان ( 25 امتیاز کسب شده معادل125,000 تومان).
  این مراحل تا فاز ششم که منجر به دریافت مبلغ 200,000 تومان می شود، ادامه دارد.
  شرط پرداخت مبالغ هر فاز، ثبت نام هر 25 نفر به طور کامل است.
  علاوه بر مبالغ بالا اهدای یک دستگاه گوشی س (A30) به قید قرعه (هر شش ماه).
 • دعوت وکلا برای عضویت:
  جذب 5 وکیل اول: هر نفر یک امتیاز معادل 100,000 تومان. ( 5 امتیاز کسب شده معادل 500,000 تومان).
  جذب 5 وکیل دوم : هر نفر یک امتیاز معادل 200,000 تومان (5 امتیاز کسب شده معادل 1000,000 تومان).
  این مراحل تا فاز دوم که منجر به دریافت« یک میلیون تومان »وجه نقد می گردد،ادامه دارد.
  علاوه بر مبالغ بالا شما به مرحله قرعه کشی یک سفر خارجی(هر شش ماه).