آدم ربایی

مجازات ادم ربایی چیست ؟

07 فروردین 0 104
هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس درجه ۴ و در غیر این صورت به حبس درجه ۵ محکوم خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی