آدم ربایی

مجازات ادم ربایی چیست ؟

07 فروردین 0 76
هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس درجه ۴ و در غیر این صورت به حبس درجه ۵ محکوم خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی