ابطال حق طلاق زمانی که وکالت بلا عزل باشد

ابطال حق طلاق زمانی که وکالت بلاعزل باشد چگونه خواهد بود؟

24 خرداد 0 102
در پاسخ به این سوال باید گفت که مرد می توانید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و یک وکالت دیگر برای طلاق به وکیل یا شخص مورد اعتماد خود بدهد. بدیهی است که در این شرایط، دو وکیل وجود خواهد داشت؛ لذا بر اساس قانون، حدود اختیارات این دو مجتمعا تلقی می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید