اختلاف با شریک در انتخاب داور

با سلام منو شریکم توافق کردیم که در صورت بروز اختلاف بینمان به داور مراجعه کنیم ،حالا نمی توانیم سر انتخاب داور و یا مشاور حقوقی با هم توافق کنیم ،پیشنهاد شما چیست ؟

30 بهمن 99 137
دادخواست تعیین داور از دادگاه نمایید ،دادگاه پس از جلسه به قید قرعه از میان داوران ذی صلاح داور یا هیئت داوری جهت حل و فصل موضوع اختلافی تعیین می نماید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی