اداره ثبت علایم تجاری و برند ها

علامت تجاری چگونه طبقه بندی میشود ؟

03 خرداد 0 88
طبقه بندی علامت تجاری بدین شرح است؛ 1.صنایع و محصولات شیمیایی 2.فلزات و مصنوعات فلزی 3.دستگاه و لوازم آلات فنی و علمی و صنعتی 4.مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف 5.مصنوعات نساجی 6.اسباب بازی و لوازم ورزش 7.مواد غذایی و محصولات کشاورزی 8.سایر موارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی