ارث زوجه در ازدواج موقت

آیا در ازدواج موقت زن و شوهر از هم ارث میبرند در مورد نفقه وضعیت به چه صورت است؟

05 اسفند 99 144
در ازدواج موقت زن و شوهر مطلقا از همدیگر ارث نمیبرند و شرط خلاف هم امکان پذیر نیست . در مورد نفقه هم زوجه مستحق نفقه نیست ولی میتوان توافق کرد که زوج نفقه همسر خود را بدهد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی