ازدواج با غیر ایرانی

اگر زن ایرانی با مرد غیر ایرانی ازدواج کند آیا در قانون جرم انگاری شده است و دارای ضمانت اجراست؟

05 اسفند 99 36
ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی منوط به اخذ پروانه زناشویی از وزارت کشور است . طبق ماده 51 قانون حمایت خانواده هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی و یا برخلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه 5 محکوم میشود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید