ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان در قانون

آیا در قانون نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان جایز است و امکان پذیر است؟

05 اسفند 99 68
قانون مدنی نکاح زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان ممنوع کرده است و مقرر کرده است که نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست اما اگر مرد مسلمان با زن غیر مسلمان کتابیه ازدواج کند چون به دین احترام میگذارد اشکالی از جهت اختلاف دین پیش نخواهد آمد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید