از بین رفتن بکارت به واسطه رابطه نامشروع

اگر زوال بکارت دختر به واسطه مباشرت نامشروع (زنا) باشد ،آیا اذن ولی منتفی است؟

20 اسفند 99 151
طبق رای وحدت دیوان عالی کشور دخول مطلقا اعم از اینکه مشروع باشد یا ناشی از زنا باشد سبب سقوط ولایت پدر میباشد و دیگر نیاز به اذن ولی نيست.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید