استعلام چک از طریق پیامک

آیا استعلام چک با پیامک امکان پذیر است؟

26 اردیبهشت 0 88
بله. طبق اعلام بانک مرکزی، با ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک‌های صیادی به سامانه استعلام پیامکی این بانک با سرشماره 701701 و در قالب زیر از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شد. قالب متنی که مشتریان باید به شماره مذکور ارسال کنند، به صورت زیر است (از چپ به راست: یک-ستاره-یک-ستاره-شناسه استعلام ۱۶ رقمی): شناسه استعلام 16 رقمی*1*1

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی