اعتبار چک های قدیمی

آیا چک های قدیمی هنوز اعتبار دارند؟

26 اردیبهشت 0 45
بله، چک‌های موجود (قدیمی) تابع قانون زمان صدور هستند. البته برای آشنایی با سامانه صیاد می‌توان آن‌ها را به صورت اختیاری در این سامانه ثبت کرد. برنامه بانک مرکزی این است که چک‌های موجود را با چک‌های جدید جایگزین کند و بدین منظور، زمانی کافی را در اختیار مشتریان قرار خواهد داد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی