الزام به انجام حکم نظر کارشناس

آیا نظر کارشناس برای دادگاه و یا طرفین الزام آور است؟

25 اردیبهشت 0 92
در این باره باید گفت که کارشناسی به عنوان یکی از دلایل برای دادرس الزام آور نیست، بنابراین اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت  داشته باشد قابل استناد نیست و تشخیص صحت اظهار نظر کارشناس به‌ عهده قاضی است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی