برای دریافت فرزند خواندگی چه شرایطی باید داشت؟

زن و شوهری که تقاضای فرزند خواندگی مینمایند باید چه شرایطی داشته باشند؟

23 اسفند 99 97
باید مقیم ایران باشند پنج سال از ازدواج آنها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند سن یکی از زوجین حداقل سی سال باشد زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند دارای تمکن مالی باشند بیماری صعب العلاج نداشته باشند معتاد به مواد الکلی یا مواد مخدر و سایر اعتیادات نباشد زوجین محجور نباشند دارای سابقه کیفری موثر نباشند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید