به چه کسانی وظیفه بگیر میگویند؟

وظیفه بگیر به چه کسانی اطلاق میگردد ؟

27 اسفند 99 562
آن عده از افراد که پس از فوت بیمه شده اصلی بر اساس حکم صادره از طرف بیمه گذار حقوق وظیفه دریافت میکنند وظیفه بگیر تلقی میگردند و مشمول دریافت سهم دولت از حق بیمه سرانه خواهند گردید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی