بیکار کیست و بیمه بیکاری چیست؟

از نظر قانون بیکار به چه کسی اطلاق میشود و بیمه بیکاری چیست ؟

23 اسفند 99 57
بیکار کسی است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و در حال حاظر آماده به کار باشد . بر اساس قانون بیمه بیکاری اگر فردی بیکار موقت شناخته شود یا به علت حوادثی مانند سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی، بیکار شود میتواند از شرایط بیمه بیکاری استفاده کند . بیکاری از طریق ترک شغل یا استعفا شامل بیمه بیکاری نميشود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی