تخلفات صنفی

از موارد تخلف صنفی که فروشنده ها ممکن است مرتکب شوند کدام اند ؟

28 فروردین 0 93
یکسری از تخلف‌های صنفی که فروشنده‌ها مرتکب آن می‌شوند لیست شده است که عبارتند از: گران‌فروشی؛ کم‌فروشی؛ تقلب؛ احتکار؛ عرضه خارج از شبکه؛ عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع؛ فروش اجباری؛ عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی