تعلق ارث به زن قبل از اسلام

تعلق ارث به زن قبل از اسلام چگونه بوده است ؟

11 خرداد 0 103
دنیای قبل از اسلام، برای زن حقوق ارثی مستقل و مسلّمی قائل نبودند، یا اصلاً به او ارث نمی‌دادند یا اگر می‌دادند به‌صورت سهم قطعی و مفروض نبود؛ بلکه احتمال داشت که به‌عنوان وصیت، مالی را برای زن بگذارند. به دیگر عبارت، محرومیت زن از ارث، سنت رایج و حاکم بر ادیان قبل از اسلام بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی