تغییر نام مذهبی

آیا تغییر نام مذهبی امکان‌پذیر است؟

12 اردیبهشت 0 43
اداره ثبت احوال مقرراتی برای تغییر نام مذهبی قائل شده‌است. در مورد تغییر اسامی مذهبی شرط «فراوانی بیشتر نام انتخابی» لحاظ شده‌است. بدین معنا که باید نامی که فرد انتخاب می‌کند از نام اول او فراوانی بیشتری داشته باشد. مثلاً می‌توان نام نقی را به علی و یا نام رقیه را به زهرا تغییر داد. البته برای تغییر نام مذهبی به نام مذهبی با فراوانی کمتر و یا نام غیرمذهبی، می‌توان نسبت به ثبت دادخواست در دادگاه اقدام نمود که بسته به مهارت فرد خواهان در اقناع قاضی، امکان صدور رأی موافق در دادگاه وجود دارد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی