تغییر نام و نام خانوادگی

آیا می‌توان هر نام یا نام خانوادگی را برای جایگزینی انتخاب نمود؟

05 اردیبهشت 0 85
از لحاظ قانون ثبت احوال، برخی نام‌ها ممنوع یا مستهجن است. این اسامی در شورایعالی ثبت احوال تعیین می‌شود و انتخاب این نام‌ها ممکن نیست. نام‌هایی مثل عبدالعزی، گرگ، اکرم برای افراد ذکور و… همچنین در مورد انتخاب نام خانوادگی باید حقّ تقدم رعایت شود. برای روشن شدن قضیه، فرض کنید شما تصمیم به تغییر نام خانوادگی خود دارید؛ هنگام مراجعه به اداره ثبت احوال، متوجه می‌شوید نام خانوادگی انتخابی شما قبلاً برای فرد دیگری در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ثبت شده‌است. در این صورت اگر بتوانید رضایت فردی که حقّ تقدم دارد به دست آورید و یا اینکه در صورت فوت او، رضایت تمام وراث را کسب کنید، ثبت احوال با درخواست شما موافقت می‌نماید. در مورد انتخاب نام خانوادگی زوج برای زوجه، رعایت حقّ تقدم لازم نیست.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی