تغییر نام و نام خانوادگی به نام و نام خانوادگی مادر

آیا می‌توان نام خانوادگی را به نام خانوادگی مادر تغییر داد؟

12 اردیبهشت 0 89
فرزندان بالای 18 سال می‌توانند با ارائه شناسنامه خود و مادر در اداره ثبت احوال، نسبت به تغییر نام خانوادگی به نام خانوادگی مادر درخواست دهند. در این مورد باید رضایت جدّ یا پدر مادر اخذ شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی