تکلیف مدارک سابق بعد از تعویض شناسنامه

بعد از صدور شناسنامه جدید تکلیف سایر مدارک شناسایی چیست؟

11 اردیبهشت 0 59
با در دست داشتن شناسنامه جدید که در آن توضیحات درباره تغییر نام و نام خانوادگی وجود دارد، می‌توان برای تمام مدارک هویتی قابل تعویض مانند کارت ملی، گذرنامه، دفترچه بیمه و مدارک بانکی، درخواست صدور مجدد داد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی