ثبت علایم تجاری

طبق تبصره ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات ثبت علائم چه کالاهایی اجباری است ؟

03 خرداد 0 97
در اجرای این تبصره تصویبنامه مورخه 3/2/28 هیات وزیران ثبت علائم کالای زیر را اجباری کرده است : 1-دارو های اختصاصی ( اسپسیالیته ) مورد استعمال طبی یا بیطاری 2-مواد غذایی که در لفاف و ظرف مخصوص باشند. 3-مشروبات و آب های گازدار 4- لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی