جرم اسکرین شات

آیا انتشار چت و اسکرین شات دیگران جرم است؟

09 اسفند 99 132
در قانون مجازات اسلامی افشا اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای نقدی ، 74 ضربه شلاق و تا دو سال حبس در نظر گرفته است اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده اما در ماده 8 قانون احترام به آزادیهای مشروع نامه ها ، عکسها ، نوشته ها و فیلم های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته است .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی