حضانت فرزند بعد از طلاق

شرایط حضانت فرزند بعد از طلاق زوجین چگونه خواهد بود ؟

10 اسفند 99 90
پس از طلاق زوجین از یکدیگر اولویت نگهداری از فرزندان تا سن 7 سالگی دختر وپسر بر عهده مادر مادر خواهد بود .پس از سن 7 سالگی فرزندان حضانت آنها به دست پدر خواهد بود . پس از به بلوغ رسیدن فرزند خودش میتواند مادر یا پدر را برای ادامه زندگی انتخاب نماید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید