حضانت فرزند بعد از فوت پدر

در صورت فوت پدر حضانت فرزند به چه ترتیب می باشد؟

03 خرداد 0 97
در صورت فوت پدر حضانت طفل به مادر می رسد مگر اینکه مادر صلاحیت و شایستگی حضانت فرزند را نداشته باشد طبق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در صورت فوت یکی از والدین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند اگر متوفی، پدر طفل باشد و پدر قبل از فوت برای او نیز قیم تعیین کرده باشد بازهم حضانت به مادر خواهد رسید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید