حق حبس یعنی چه؟

حق حبس چیست؟

02 خرداد 0 47
حق حبس یعنی اینکه زن باکره میتواند در دفاع از الزام به تمکین خود بیان نماید تا زمانی که شوهر او تمام مهریه او را پرداخت نکند، میتواند از شوهر خود تمکین ننماید به این حق زن، “حق حبس” می گویند. بعضی از حقوقدانان معتقدند حتی اگر مرد دادخواست تقسیط مهریه را هم بدهد، حق حبس زن تا پرداخت آخرین قسط کل مهریه پابرجاست. در حالی که بعضی دیگر عقیده ای برخلاف نظریه فوق را دارند. قابل ذکر است که اگر زوجه باکره از شوهر خود تمکین عام کرده باشد حتی اگر تمکین خاص نکرده باشد، حق حبس او از بین میرود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید