حکم تخلیه‎

در چه زمانی میتوان حکم تخلیه گرفت ؟

30 بهمن 99 113
● زمانی که مدت اجاره در قرارداد به اتمام رسیده ولی مستاجر همچنان در ملک باقی مانده و تخلیه نمیکند. ●با گذشت سه ماه از موعد پرداخت اجاره بها مستاجر هیچ مبلغی را به موجر پرداخت نکرده باشد ● مستاجر از ملکی که اجاره کرده است در مواردی که غیر مشروع است استفاده کند ● مستاجر ملکی را که اجاره کرده است به شخص دیگری انتقال داده باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی